E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 
  ประกาศกำหนดจำนวนแผ่นประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้รับสมัครเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต.     ประกาศกำหนดสถานที่ปิดแผ่นประกาศและติดตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต.     ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563      
 
 


อบรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งท้อง ปี 2564...

โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ...

ปลัดจังหวัดสระแก้ว มอบบ้าน 10 บาท 10 หลัง...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ โควิด - 19...


อบรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งท้อง ปี 2564...

โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ...

ปลัดจังหวัดสระแก้ว มอบบ้าน 10 บาท 10 หลัง...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ โควิด - 19...

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานจ้างอบต.หนองหว้า...

กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ถูกกักตัว Covid-19...

วันที่ 3-4 ก.ค. 64 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบ้านประชาชนที่เสี่ยงและที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19)...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า บริการประชาชน รับส่งผุู้ติดเชื้อโควิด - 19 ส่ง รพ.สนาม...
 
 
7 ต.ค. 2564 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้า...
7 ต.ค. 2564 เอกสารประชาสัมพันธ์ วิธีการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครนายก อบต.และสม...
7 ต.ค. 2564 ขอแจ้งหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนายกองค์การบริหารส่วน...
7 ต.ค. 2564 หนังสือ ขอแจ้งหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสมาชิกสภาองค์ก...
6 ต.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
30 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ให้กับโรงเรียนสังก...
30 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม (นม) ยูเอชที ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็...
29 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยไปหนองข...
29 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยไปคลองม...
29 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายซอยคลอง...
13 ก.ย. 2564 ราคากลางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเขาสำพุง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ...
13 ก.ย. 2564 ราคากลางซ่อมทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายธารนพเก้า-คลองนางาม หม...
13 ก.ย. 2564 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองหว้า - สถานีสูบน...
13 ก.ย. 2564 ราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (กลุ่มบ้านน้อย) ห...
30 ส.ค. 2564 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายซอยหน้าศูนย์พั...
Loading...
 
 
โครงการฝึกทบทวน อปพร.หนองหว้า
ร่วมปลูกป่ากันท่านผู้ว่าฯ สระแก้ว
งานสภาองค์กรชุม ชน ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 357081 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน