E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566     เผยแพร่สัญญาโครงการ ขยายเขตประปาหมู่บ้าน (กลุ่มบ้านนายสุดใจ แสงแก) หมู่ที่ 3 บ้านหนองกะทะ      
 
 


กิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน ...

โครงการจิตอาสาพระราชทาน ...

ประกาศยกย่องผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2566...

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566...


กิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน ...

โครงการจิตอาสาพระราชทาน ...

ประกาศยกย่องผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2566...

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566...

ประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2566...

ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรนายสมใจ พุทธเสนา นายอำเภอเขาฉกรรจ์...

การแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปี 2566...

การจัดการแข่งขันกีฬาอำเภอเขาฉกรรจ์ ต้านภัยยาเสพติด เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประจำปี 2566 ครั้งที่ 8 "สิงห์เขาฉกรรจ์สัมพันธ์ 66"...
 
 
8 มิ.ย. 2566 แผ่นพับประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่ องค์การบริหารส่วนต...
30 พ.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคล...
26 พ.ค. 2566 เรื่อง ประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย...
25 พ.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ...
24 พ.ค. 2566 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ
7 มิ.ย. 2566 เผยแพร่สัญญาโครงการ ขยายเขตประปาหมู่บ้าน (กลุ่มบ้านนายสุดใจ แสงแก) หมู...
2 มิ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน (กลุ่มบ้านนายสุดใจ แสงแ...
1 มิ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศู...
1 มิ.ย. 2566 เผยแพร่สัญญาโครงการ ขยายเขตประปาหมู่บ้าน (กลุ่มหนองใหญ่) หมู่ที่ 16 บ้าน...
1 มิ.ย. 2566 เผยแพร่สัญญาโครงการ ขยายเขตประปาหมู่บ้าน (ซอยวัดป่า) หมู่ที่ 16 บ้านสองส...
27 เม.ย. 2566 ราคากลาง ขยายเขตประปาหมู่บ้าน (กลุ่มหนองใหญ่) หมู่ที่ 16 บ้านสองสีเจริญ
19 เม.ย. 2566 ราคากลาง ขยายเขตประปาหมู่บ้าน (ซอยวัดป่า) หมู่ที่ 16 บ้านสองสีเจริญ
19 เม.ย. 2566 ราคากลาง ขยายเขตประปาหมู่บ้าน (กลุ่มบ้านนายสุดใจ แสงแก) หมู่ที่ 3 บ้านหน...
9 ก.พ. 2566 ราคากลาง ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน หมู่ที่ 13 บ้านหนอ...
2 ก.พ. 2566 ราคากลาง ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 บ้านซั...
Loading...
 
 
ประกาศ​ เรื่อง​ สุจริต​ โปร่งใส​ อบต.หนองหว้าใสสะอาด​ 2566 (No.Gift.​ Policy)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าประกาศ เจตจำนง
โครงการฝึกทบทวน อปพร.หนองหว้า

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3960820 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน