E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า ประจำเดือนธันวาคม 2564     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจริญ ประจำเดือนธันวาคม 2564     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับมะนาว ประจำเดือนธันวาคม 2564      
 
 


รับมอบหีบบัตรเลือกตั้ง...

มอบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้ง...

การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า...

เดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายกอบต....


รับมอบหีบบัตรเลือกตั้ง...

มอบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้ง...

การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า...

เดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายกอบต....

อบรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งท้อง ปี 2564...

โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ...

รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล...

ปลัดจังหวัดสระแก้ว มอบบ้าน 10 บาท 10 หลัง...
 
 
19 พ.ย. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าขอประชาสัมพันธ์สถานที่ตั้งหน่วยเลือกต...
2 พ.ย. 2564 ข้อมูลพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2564
7 ต.ค. 2564 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้า...
7 ต.ค. 2564 เอกสารประชาสัมพันธ์ วิธีการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครนายก อบต.และสม...
7 ต.ค. 2564 ขอแจ้งหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนายกองค์การบริหารส่วน...
1 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็...
1 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็...
1 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็...
1 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็...
1 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็...
13 ก.ย. 2564 ราคากลางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเขาสำพุง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ...
13 ก.ย. 2564 ราคากลางซ่อมทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายธารนพเก้า-คลองนางาม หม...
13 ก.ย. 2564 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองหว้า - สถานีสูบน...
13 ก.ย. 2564 ราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (กลุ่มบ้านน้อย) ห...
30 ส.ค. 2564 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายซอยหน้าศูนย์พั...
Loading...
 
 
โครงการฝึกทบทวน อปพร.หนองหว้า
ร่วมปลูกป่ากันท่านผู้ว่าฯ สระแก้ว
งานสภาองค์กรชุม ชน ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 417556 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน