E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 
  ประการผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไปสถานีสูบน้ำบ้านลานไผ่) หมู่ที่ 5 บ้านหนองหว้า - สถานีสูบน้ำบ้านลานไผ่     ราคากลางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเขาสำพุง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านเขาสำพุง     ราคากลางซ่อมทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายธารนพเก้า-คลองนางาม หมู่ที่ 6 บ้านธารนพเก้า      
 
 


กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ถูกกักตัว Covid-19...

วันที่ 3-4 ก.ค. 64 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบ้านประชาชนที่เสี่ยงและที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19)...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า บริการประชาชน รับส่งผุู้ติดเชื้อโควิด - 19 ส่ง รพ.สนาม...

ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคCovid ณ ตลาดนัดคลองนางาม ...


กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ถูกกักตัว Covid-19...

วันที่ 3-4 ก.ค. 64 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบ้านประชาชนที่เสี่ยงและที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19)...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า บริการประชาชน รับส่งผุู้ติดเชื้อโควิด - 19 ส่ง รพ.สนาม...

ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคCovid ณ ตลาดนัดคลองนางาม ...

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 8/2564"...

ประชุมสภาสมัยสามัญ...

ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบนำ้สถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้าบ้านลานไผ่...

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564...
 
 
2 มิ.ย. 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข...
1 มิ.ย. 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อโรค ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์...
28 พ.ค. 2564 ประกาศ ภดส.3 รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง.
28 พ.ค. 2564 ประกาศตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ด...
28 พ.ค. 2564 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
20 ก.ย. 2564 ประการผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไปสถานีสูบน...
10 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็...
10 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้...
10 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้...
10 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้...
13 ก.ย. 2564 ราคากลางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเขาสำพุง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ...
13 ก.ย. 2564 ราคากลางซ่อมทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายธารนพเก้า-คลองนางาม หม...
13 ก.ย. 2564 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองหว้า - สถานีสูบน...
13 ก.ย. 2564 ราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (กลุ่มบ้านน้อย) ห...
30 ส.ค. 2564 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายซอยหน้าศูนย์พั...
Loading...
 
 
โครงการฝึกทบทวน อปพร.หนองหว้า
ร่วมปลูกป่ากันท่านผู้ว่าฯ สระแก้ว
งานสภาองค์กรชุม ชน ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 335121 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน