E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      
 
 


การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2566...

โครงการบริหารจัดการขยะเปียก(ขยะอินทรีย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

ประกาศบัญชีรายชื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2566...

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน อบต.หนองหว้า...


การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2566...

โครงการบริหารจัดการขยะเปียก(ขยะอินทรีย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

ประกาศบัญชีรายชื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2566...

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน อบต.หนองหว้า...

ทำบุญตักบาตรสำนักงาน...

ตั้งศูนย์บริการประชาชนหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.65 -4 ม.ค. 66...

ประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำเดือน ธันวาคม 2565...

มอบรางวัลเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA)...
 
 
16 มี.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง กำหนด เวลา สถานที่สอบ ระเบี...
16 มี.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอ...
14 มี.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัว...
10 มี.ค. 2566 เรื่อง ประกาศเตือนพายุฤดูร้อน ช่วงวันที่ 12-14 มีนาคม พ.ศ. 2566
2 มี.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พ...
16 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ให้กับโรงเรียนส...
16 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ให้กับศูนย์พัฒน...
14 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็...
14 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็...
14 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็...
9 ก.พ. 2566 ราคากลาง ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน หมู่ที่ 13 บ้านหนอ...
2 ก.พ. 2566 ราคากลาง ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 บ้านซั...
5 ม.ค. 2566 ราคากลาง ซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ...
5 ม.ค. 2566 ราคากลาง ซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ...
26 ก.ย. 2565 ราคากลางวางท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 5 ...
Loading...
 
 
ประกาศ​ เรื่อง​ สุจริต​ โปร่งใส​ อบต.หนองหว้าใสสะอาด​ 2565​ (No.Gift.​ Policy)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าประกาศ เจตจำนง
โครงการฝึกทบทวน อปพร.หนองหว้า

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3939826 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน