E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านโปร่งเกตุ     เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 26 บ้านเนินมะกอก     เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนและห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 1 บ้านคลองเจริญ      
 
 


กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ถูกกักตัว Covid-19...

วันที่ 3-4 ก.ค. 64 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบ้านประชาชนที่เสี่ยงและที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19)...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า บริการประชาชน รับส่งผุู้ติดเชื้อโควิด - 19 ส่ง รพ.สนาม...

ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคCovid ณ ตลาดนัดคลองนางาม ...


กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ถูกกักตัว Covid-19...

วันที่ 3-4 ก.ค. 64 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบ้านประชาชนที่เสี่ยงและที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19)...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า บริการประชาชน รับส่งผุู้ติดเชื้อโควิด - 19 ส่ง รพ.สนาม...

ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคCovid ณ ตลาดนัดคลองนางาม ...

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 8/2564"...

ประชุมสภาสมัยสามัญ...

ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบนำ้สถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้าบ้านลานไผ่...

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564...
 
 
2 มิ.ย. 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข...
1 มิ.ย. 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อโรค ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์...
28 พ.ค. 2564 ประกาศ ภดส.3 รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง.
28 พ.ค. 2564 ประกาศตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ด...
19 พ.ค. 2564 ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส...
30 ก.ค. 2564 เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านโปร่...
30 ก.ค. 2564 เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 26...
30 ก.ค. 2564 เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนและห้องน้ำศูนย์พัฒ...
29 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนและห้องน้ำศูนย์พัฒ...
29 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญข...
9 ก.ค. 2564 ราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านโปร่งเกตุ
9 ก.ค. 2564 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 26 บ้านเนินมะกอก
2 ก.ค. 2564 ราคากลางปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนและห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค...
27 พ.ค. 2564 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายกลุ่มนายสมพงษ์...
27 พ.ค. 2564 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายซอยวัดวังสีทอง...
Loading...
 
 
โครงการฝึกทบทวน อปพร.หนองหว้า
ร่วมปลูกป่ากันท่านผู้ว่าฯ สระแก้ว
งานสภาองค์กรชุม ชน ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 312682 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน