E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลข ๘๒-๐๒๕๔ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๕๖๖ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลข ๘๐-๗๙๖๘ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      
 
 


โครงการการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2566...

โครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพและรักษาช่องปากผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ...

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศพด.ในสังกัดอบต.หนองหว้า...

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี2566...


โครงการการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2566...

โครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพและรักษาช่องปากผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ...

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศพด.ในสังกัดอบต.หนองหว้า...

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี2566...

โครงการประชารัฐร่วมใจคลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา 2566...

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคลองเจริญ...

โครงการธรรมะสัญจรช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา วัดบ้านหนองหว้า...

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณคลองพระสทึงน้อย หมู่ที่ 7 บ้านซับมะนาว...
 
 
9 ส.ค. 2566 โครงการธรรมะสัญจรช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา
3 ส.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่...
17 ก.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้อ...
6 ก.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน...
26 มิ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์ ร่วมกัน..ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
19 ก.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมา...
19 ก.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ ...
19 ก.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมา...
18 ก.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอ...
18 ก.ย. 2566 เผยแพร่สัญญาโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ท...
24 ส.ค. 2566 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเกาะ...
7 ส.ค. 2566 ราคากลาง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 24 บ้านลานไผ...
4 ส.ค. 2566 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านคลอง...
4 ส.ค. 2566 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านคลอง...
4 ส.ค. 2566 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโปร่...
Loading...
 
 
ประกาศ​ เรื่อง​ สุจริต​ โปร่งใส​ อบต.หนองหว้าใสสะอาด​ 2566 (No.Gift.​ Policy)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าประกาศ เจตจำนง
โครงการฝึกทบทวน อปพร.หนองหว้า

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3989814 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน