E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองหว้า
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 เม.ย. 2564    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 20
  8 เม.ย. 2564    การรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำเดือน มีนาคม 2564 18
  7 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 22
  5 เม.ย. 2564    รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ระยะเวลา 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 19
  4 เม.ย. 2564    การรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 20
  2 มี.ค. 2564    การรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำเดือน กุมพาพันธ์ 2564 21
  5 ก.พ. 2564    การรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำเดือน มกราคม 2564 17
  11 ม.ค. 2564    การรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำเดือน ธันวาคม 2563 17
  25 ธ.ค. 2563    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ปี 2564 17
  6 พ.ย. 2563    การรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำเดือน ตุลาคม 2563 20

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 357100 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน