E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 ส.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำกองสวัสดิการสังคม จำนวน 22 รายการ 16
  5 ส.ค. 2565    แระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายซอยป่าบัว) หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ปากดง 5
  5 ส.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านนายวิรัตน์ มานะงาน) หมู่ที่ 6 บ้านธารนพเก้า 3
  5 ส.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 4
  1 ส.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน3รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
  1 ส.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน12รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
  27 ก.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจริญ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 8
  27 ก.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า ประจำเดือนสิงหาคม 2565 3
  27 ก.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารนพเก้า ประจำเดือนสิงหาคม 2565 3
  27 ก.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับมะนาว ประจำเดือนสิงหาคม 2565 3

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3520071 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน