E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ธ.ค. 2565    ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจริญ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจริญ ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
  1 ธ.ค. 2565    ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
  1 ธ.ค. 2565    ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารนพเก้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารนพเก้า ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
  1 ธ.ค. 2565    ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับมะนาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับมะนาว ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
  1 ธ.ค. 2565    ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสมบูรณ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสมบูรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
  1 ธ.ค. 2565    ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
  25 พ.ย. 2565    เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จำนวน 28 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
  24 พ.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำเดือนธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
  24 พ.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำเดือนธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
  17 พ.ย. 2565    เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 -7566 สระแก้วโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3782349 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน