E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 ก.ค. 2564    เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านโปร่งเกตุ 1
  30 ก.ค. 2564    เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 26 บ้านเนินมะกอก 2
  30 ก.ค. 2564    เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนและห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 1 บ้านคลองเจริญ 1
  29 ก.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนและห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 1 บ้านคลองเจริญ 1
  29 ก.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) 1
  27 ก.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนและห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 1 บ้านคลองเจริญ 1
  23 ก.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านโปร่งเกตุ 2
  23 ก.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 26 บ้านเนินมะกอก 2
  13 ก.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) 5
  13 ก.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ำฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟรายทาง) 6

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 312666 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน