E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  16 มี.ค. 2566    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
  16 มี.ค. 2566    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
  14 มี.ค. 2566    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจริญ ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
  14 มี.ค. 2566    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
  14 มี.ค. 2566    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารนพเก้า ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
  14 มี.ค. 2566    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำพวงหรีดและดอกไม้จันทน์ตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
  14 มี.ค. 2566    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับมะนาว ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
  14 มี.ค. 2566    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำพวงหรีดและดอกไม้จันทน์ตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
  14 มี.ค. 2566    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสมบูรณ์ ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
  14 มี.ค. 2566    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3939814 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน