E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 ก.ย. 2566    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลข ๘๒-๐๒๕๔ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
  19 ก.ย. 2566    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๕๖๖ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
  19 ก.ย. 2566    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลข ๘๐-๗๙๖๘ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
  18 ก.ย. 2566    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) Kyocera รุ่น TKSKalfa 5004i จำนวน 2 ตลับของ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
  18 ก.ย. 2566    เผยแพร่สัญญาโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเกาะรัง (ซอยกลุ่มบ้านนายทูล) 1
  18 ก.ย. 2566    เผยแพร่สัญญาโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเกาะรัง (สายไปหนองปักหลัก) 0
  13 ก.ย. 2566    เผยแพร่สัญญาโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโปร่งเกตุ (กลุ่มสหกรณ์-ลานมัน) 2
  13 ก.ย. 2566    เผยแพร่สัญญาโครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 24 บ้านลานไผ่ สาย ม.11 - ม.24 (บริเวณฝายน้ำล้น) 1
  13 ก.ย. 2566    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
  12 ก.ย. 2566    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเกาะรัง (ซอยกลุ่มบ้านนายทูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3989794 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน