E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  12 เม.ย. 2565    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือนแรก 82
  22 พ.ย. 2564    ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปี 2564 รอบที่ 2 (1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64) 112
  1 ต.ค. 2564    แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตห้าปี พ.ศ. 2561 - 2565 55
  1 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปี 2564 133
  29 ม.ค. 2564    แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564 ระบบ E-PLANNACC 138
  1 ก.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปี 2562 รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.62-30 มี.ค.63) 121
  1 พ.ย. 2562    รายงานผลการดำเนินงาน แผนป้องกัน การทุจริต 4 ปี 1 ต.ค.62 -30 ก.ย.63 133
  20 ต.ค. 2562    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน 123
  17 เม.ย. 2562    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 128
  10 เม.ย. 2562    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน 117

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3520110 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน