E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปี 2564 21
  29 ม.ค. 2564    แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564 ระบบ E-PLANNACC 23
  1 ก.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปี 2562 รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.62-30 มี.ค.63) 20
  1 พ.ย. 2562    รายงานผลการดำเนินงาน แผนป้องกัน การทุจริต 4 ปี 1 ต.ค.62 -30 ก.ย.63 23
  20 ต.ค. 2562    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน 16
  17 เม.ย. 2562    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 22
  10 เม.ย. 2562    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน 19
  26 ต.ค. 2561    รายงานแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตรอบ 6 เดือน 22
  5 ต.ค. 2561    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 20
  24 เม.ย. 2561    รายงานแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตรอบ 1 ปี 20

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 357101 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน