E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 ก.ย. 2565    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 38
  30 ก.ย. 2564    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2565 109
  5 ต.ค. 2563    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2564 180
  31 ต.ค. 2562    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 181
  3 ต.ค. 2561    ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2561 185
  3 ต.ค. 2561    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2561 178
  3 ต.ค. 2561    ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 202
  3 ต.ค. 2561    ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 208
  2 ต.ค. 2560    ข้อบัญญัติ LAAS ปี 2561 176
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3782382 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน