E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ประกาศอื่นๆ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 ต.ค. 2565    ประกาศ อบต.หนองหว้า เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า สมัยที่4/65 13
  10 ต.ค. 2565    ประกาศจังหวัดสระแก้ว 29
  8 ส.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/๒๕65 59
  20 มิ.ย. 2565    ประกาศ อบต.หนองหว้า เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.หนองหว้า 80
  15 เม.ย. 2565    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม 81
  26 ธ.ค. 2561    แต่งตั้งคณะทำงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 165
  18 ต.ค. 2561    คู่มือการปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น 170
  18 ต.ค. 2561    การแสดงเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสผู้บริหาร 190
  2 ต.ค. 2560    ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร 189
  1 พ.ย. 2556    แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า 188
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3782373 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน