E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 27 ก.ย. 2564

ปลัดจังหวัดสระแก้ว มอบบ้าน 10 บาท 10 หลัง

(ผู้อ่าน 10 คน)

วันที่ 16 มิ.ย. 2564

ประชุมสภาสมัยสามัญ

(ผู้อ่าน 46 คน)

วันที่ 28 เม.ย. 2564

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid-2019

(ผู้อ่าน 48 คน)

วันที่ 23 มี.ค. 2564

จังหวัดสระอาด 5ส. big cleaning day

(ผู้อ่าน 93 คน)

วันที่ 9 มี.ค. 2564

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ

(ผู้อ่าน 59 คน)

วันที่ 17 ก.พ. 2564

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ม.23 บ้านท่านา

(ผู้อ่าน 55 คน)

วันที่ 1 ม.ค. 2564

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ม.8 บ้านเขาดิน

(ผู้อ่าน 108 คน)

วันที่ 2 พ.ย. 2563

กิจกรรมวันอนุรักษ์ต้นไม้ เขาไก่ฟ้า

(ผู้อ่าน 101 คน)

วันที่ 2 ต.ค. 2563

โครงการส่งเสริมศูนย์ช่างประจำชุมชน

(ผู้อ่าน 98 คน)

วันที่ 11 ก.ย. 2563

โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพผู้พิการ

(ผู้อ่าน 97 คน)

วันที่ 1 มิ.ย. 2563

โครงการรณรงค์ป้องกันกำจัดลูกนำ้ยุงลาย

(ผู้อ่าน 155 คน)

วันที่ 24 เม.ย. 2563

โครงการแจกแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย

(ผู้อ่าน 113 คน)

วันที่ 11 มี.ค. 2563

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

(ผู้อ่าน 164 คน)

วันที่ 9 มี.ค. 2563

ตรวจเยี่ยมบ้านพักผู้พิการ

(ผู้อ่าน 88 คน)

วันที่ 20 ม.ค. 2563

การแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

(ผู้อ่าน 241 คน)

วันที่ 15 ม.ค. 2563

กีฬาอำเภอเขาฉกรรจ์

(ผู้อ่าน 16 คน)

วันที่ 3 ม.ค. 2563

วัฒนธรรมองค์กร

(ผู้อ่าน 268 คน)

วันที่ 23 ต.ค. 2562

กิจกรรมวันปิยะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2562

(ผู้อ่าน 162 คน)

วันที่ 18 ต.ค. 2562

ส่งเสริมอาชีพการทำนำ้อ้อย

(ผู้อ่าน 87 คน)

วันที่ 3 ต.ค. 2562

โครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด

(ผู้อ่าน 89 คน)

วันที่ 26 ก.ย. 2562

ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางการเกษตร

(ผู้อ่าน 88 คน)

วันที่ 20 ก.ย. 2562

โครงการฝึกอบรมการจับจีบผ้า

(ผู้อ่าน 89 คน)

วันที่ 3 ก.ย. 2562

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

(ผู้อ่าน 164 คน)

วันที่ 30 ส.ค. 2562

โครงการพัฒนาทักษะสมอง (EF Executive Functions)

(ผู้อ่าน 82 คน)

วันที่ 29 ส.ค. 2562

โครงการรักษ์นำ้ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน

(ผู้อ่าน 182 คน)

วันที่ 9 ส.ค. 2562

โครงการรู้ไว้ไม่จม

(ผู้อ่าน 89 คน)

วันที่ 8 ส.ค. 2562

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันเด็กจมนำ้

(ผู้อ่าน 93 คน)

วันที่ 19 เม.ย. 2562

งานคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบ

(ผู้อ่าน 215 คน)

วันที่ 7 มี.ค. 2562

โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

(ผู้อ่าน 230 คน)

วันที่ 26 ก.พ. 2562

โครงการคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวา

(ผู้อ่าน 237 คน)

วันที่ 11 ก.พ. 2562

งานกาชาด จ.สระแก้ว 2562

(ผู้อ่าน 212 คน)

วันที่ 18 ม.ค. 2562

กีฬาสิงห์เขาฉกรรจ์สัมพันธ์ 62

(ผู้อ่าน 366 คน)

วันที่ 25 ธ.ค. 2561

กิจกรรมเดินรับบริจาคทรัพย์และสิ่งของ

(ผู้อ่าน 271 คน)

วันที่ 5 ธ.ค. 2561

งานพิธีงานวันที่ 5 ธันวาคม 2561

(ผู้อ่าน 224 คน)

วันที่ 14 พ.ย. 2561

อำเภอยิ้ม หมู่15 บ้านคลองมิตรสัมพันธ์

(ผู้อ่าน 328 คน)

วันที่ 26 ต.ค. 2561

การทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ

(ผู้อ่าน 251 คน)

วันที่ 13 ต.ค. 2561

กิจกรรมวันที่ 13 ต.ค.61

(ผู้อ่าน 228 คน)

วันที่ 10 ต.ค. 2561

กิจกรรมคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบ

(ผู้อ่าน 239 คน)

วันที่ 8 ต.ค. 2561

การประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ

(ผู้อ่าน 470 คน)

วันที่ 3 ต.ค. 2561

บอร์ดประชาสัมพันธ์

(ผู้อ่าน 351 คน)

วันที่ 22 ส.ค. 2561

อำเภอยิ้ม 22 ส.ค. 61

(ผู้อ่าน 222 คน)

วันที่ 17 ส.ค. 2561

อบรมจริยธรรม ณ วัดวังสีทอง

(ผู้อ่าน 42 คน)

วันที่ 3 ส.ค. 2561

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

(ผู้อ่าน 254 คน)

วันที่ 3 ส.ค. 2561

ศึกษาดูงาน 61

(ผู้อ่าน 300 คน)

วันที่ 3 ส.ค. 2561

กิจกรรมกีฬาอบต.

(ผู้อ่าน 282 คน)

วันที่ 3 ส.ค. 2561

กีฬาสัมพันธ์ข้าราชการ

(ผู้อ่าน 264 คน)

วันที่ 3 ส.ค. 2561

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสพภัย

(ผู้อ่าน 260 คน)

วันที่ 3 ส.ค. 2561

ตรวจโครงการต่างๆ

(ผู้อ่าน 247 คน)

วันที่ 25 พ.ค. 2561

ประชุมสภาท้องถิ่น ระดับตำบล

(ผู้อ่าน 208 คน)

วันที่ 19 มี.ค. 2561

ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี อบต.หนองหว้า

(ผู้อ่าน 226 คน)

No results found

เลื่อนลง