E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  13 ก.ย. 2564    ราคากลางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเขาสำพุง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านเขาสำพุง 12
  13 ก.ย. 2564    ราคากลางซ่อมทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายธารนพเก้า-คลองนางาม หมู่ที่ 6 บ้านธารนพเก้า 14
  13 ก.ย. 2564    ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองหว้า - สถานีสูบน้ำบ้านลานไผ่ 15
  13 ก.ย. 2564    ราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (กลุ่มบ้านน้อย) หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 1 10
  30 ส.ค. 2564    ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายซอยหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปฝายน้ำล้น) หมู่ที่ 5 บ้านหนองหว้า 13
  30 ส.ค. 2564    ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายกลุ่มบ้านนางดวงเดือน ม่วงกลิ้ง) หมู่ที่ 7 บ้านซับมะนาว 12
  30 ส.ค. 2564    ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยกลางบ้าน,ซอยข้างวัด,และซอยตะวันออก) หมู่ที่ 10 บ้านเกาะรัง 9
  30 ส.ค. 2564    ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายซอยข้างวัดคลองนางาม) หมู่ที่ 12 บ้านเขาสำพุง 8
  30 ส.ค. 2564    ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายหนองโสน-บ้านเขาดิน และสายกลุ่มบ้านนายสำรอง-หมู่ที่4) หมู่ที่ 13 บ้านหนองโสน 10
  30 ส.ค. 2564    ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยประสิทธิ์บ้านสวน,สายคลองสำราญ-น้ำซับ) หมู่ที่ 17 บ้านคลองสำราญ 8

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 357050 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน