E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 ก.พ. 2566    ราคากลาง ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน หมู่ที่ 13 บ้านหนองโสน 7
  2 ก.พ. 2566    ราคากลาง ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 บ้านซับสมบูรณ์ 7
  5 ม.ค. 2566    ราคากลาง ซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยหนองสามขา) หมู่ที่ 6 บ้านธารนพเก้า 11
  5 ม.ค. 2566    ราคากลาง ซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยข้างวัดธารนพเก้า) หมู่ที่ 6 บ้านธารนพเก้า 8
  26 ก.ย. 2565    ราคากลางวางท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 5 หมู่บ้าน หมู่ที่ 20, 11, 7, 8 และ 10 37
  19 ก.ย. 2565    ราคากลางวางท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 2 หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านธารนพเก้า และ หมู่ที่ 9 บ้านซับสมบูรณ์ 56
  13 ก.ย. 2565    ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลักพร้อมเกรดเดอร์ 58
  8 ก.ย. 2565    ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 10 หมู่บ้าน หมู่ที่ 19, 6, 7, 1, 4, 25, 5, 12, 26 และ 15 60
  5 ก.ย. 2565    ราคากลางวางท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน 62
  2 ก.ย. 2565    ราคากลางปรับเกรดถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 28  54

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3939803 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน