E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 รายงานพัสดุ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 พ.ย. 2565    รายงานการตรวจสอบพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ 2565 32
  10 พ.ย. 2565    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2565 39
  31 ต.ค. 2565    รายงานการตรวจสอบพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ 2565 47
  20 ธ.ค. 2564    ประกาศ รายงานการตรวจสอบพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำปี 2564 184
  16 พ.ย. 2564    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2564 113
  16 พ.ย. 2563    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 191
  2 ต.ค. 2562    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 186
  28 ธ.ค. 2561    ประกาศ รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 198
  2 ต.ค. 2560    รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 240
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3989791 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน