E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 ก.ค. 2566    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12
  4 มี.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 บ้านซับสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 220
  4 มี.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายธารนพเก้า-คลองนางาม หมู่ที่ ๖ บ้านธารนพเก้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 197
  17 ส.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านซับมะนาว หมู่ที่ ๗ บ้านซับมะนาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 204
  7 พ.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.65002 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 201
  7 พ.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.65002 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 253
  20 เม.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองก้านเหลือง หมู่ที่ 20 บ้านวังสีทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 211
  20 เม.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนน้ำล้นผ่าน) พร้อมขุดลอกหน้าฝาย หมู่ที่ 10 บ้านเกาะรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 206
  31 มี.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงานส่วนตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 214
  31 มี.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร บ้านธารนพเก้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 194

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3989843 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน