E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 มิ.ย. 2564    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 7
  7 พ.ค. 2564    แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 19
  19 เม.ย. 2564    มอบอำนาจให้รองปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทนปลัดอบต. พ.ศ.2564 11
  5 เม.ย. 2564    การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 17
  2 เม.ย. 2564    การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 18
  2 เม.ย. 2564    การพัฒนาบุคลากร 17
  2 เม.ย. 2564    การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 23
  1 เม.ย. 2564    การสรรหาและและคัดเลือกบุคลากร 17
  2 มี.ค. 2564    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) 11
  1 ต.ค. 2563    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 17

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 357103 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน