E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  13 ก.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบการประเมินที่ 1/2566 2
  12 ก.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2
  1 เม.ย. 2565    เอกสารเผยแพร่ด้านระเบียบกฎหมาย ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) 49
  1 เม.ย. 2565    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 54
  7 มี.ค. 2565    กำหนดหลักเกณฑ์การลาและมาสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 75
  7 มี.ค. 2565    กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 77
  7 มี.ค. 2565    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 76
  2 ก.พ. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล 97
  1 ก.พ. 2565    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 53
  3 ม.ค. 2565    เอกสารเผยแพร่ด้านระเบียบกฎหมาย ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 46

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3617620 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน