E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 พ.ค. 2564    แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 7
  5 เม.ย. 2564    การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 6
  2 เม.ย. 2564    การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 6
  2 เม.ย. 2564    การพัฒนาบุคลากร 6
  2 เม.ย. 2564    การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 8
  1 เม.ย. 2564    การสรรหาและและคัดเลือกบุคลากร 6
  1 ต.ค. 2563    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 6
  1 ต.ค. 2563    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2563 7
  5 มิ.ย. 2563    โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ 6
  3 เม.ย. 2563    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง 6

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 312722 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน