E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 มิ.ย. 2564    เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 9
  1 มิ.ย. 2564    เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อโรค ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 8
  28 พ.ค. 2564    ประกาศ ภดส.3 รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง. 2
  28 พ.ค. 2564    ประกาศตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 9
  19 พ.ค. 2564    ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 8
  29 เม.ย. 2564    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป (ยาม) 1 อัตรา 5
  26 เม.ย. 2564    คำสั่งจังหวัดสระแก้ว มาตรการป้องกัน Covid - 19 5
  21 เม.ย. 2564    ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่2) 5
  16 เม.ย. 2564    ประชาสัมพันธ์ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี 10
  6 เม.ย. 2564    คำสั่งจังหวัดสระแก้ว (โควิค) 7

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 312721 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน