E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  16 มี.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง กำหนด เวลา สถานที่สอบ ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานวิชาการ 6
  16 มี.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2566 ครั้งที่ 1 7
  14 มี.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า 5
  10 มี.ค. 2566    เรื่อง ประกาศเตือนพายุฤดูร้อน ช่วงวันที่ 12-14 มีนาคม พ.ศ. 2566 23
  2 มี.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 3
  28 ก.พ. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซด์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้ในการคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 57
  28 ก.พ. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 10
  20 ก.พ. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเรี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 1 8
  6 ก.พ. 2566    เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์งดเผาพื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่ป่า พื้นที่ข้างทางสาธารณ 9
  6 ก.พ. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 22

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3939845 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน