E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 แผนดำเนินการประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) 18
  12 ต.ค. 2565    รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุบการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 62
  12 ต.ค. 2565    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 85
  11 ต.ค. 2565    รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุบการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 61
  1 มี.ค. 2565    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 177
  26 ก.พ. 2564    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 226
  3 พ.ย. 2563    การติดตามและการประเมินผล การควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 224
  19 ต.ค. 2563    ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 231
  24 ก.ค. 2563    แผนงานโครงการกองทุนตำบลหนองหว้า 2562 269
  1 พ.ย. 2562    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 227

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3989799 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน