E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 มี.ค. 2565    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 26
  1 ก.พ. 2565    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 22
  30 ธ.ค. 2564    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี 2564 26
  30 ธ.ค. 2564    ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 34
  23 ส.ค. 2564    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 32
  13 ส.ค. 2564    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 25
  15 มิ.ย. 2564    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 25
  8 มี.ค. 2564    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 26
  16 ก.พ. 2564    ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 20
  15 ก.พ. 2564    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 18

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3520049 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน