E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 มี.ค. 2562    ราคากลาง โครงการเกรดปรับถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 11, 13, 14, 15, 19, 23, 24, 25และหมู่ที่ 28 7
  15 มี.ค. 2562    ราคากลาง โครงการเกรดปรับถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26 และหมู่ที่ 27 7
  11 มี.ค. 2562    ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (กลุ่มหนองสามขา) บ้านธารนพเก้า 7
  11 มี.ค. 2562    ราคากลาง โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 กลุ่มหนองข่าและกลุ่มคลองสำราญ หมู่ที่ 4 บ้านคลองธรรมชาติ หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ปากดง 8
  8 มี.ค. 2562    ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรัง สายแยกสวนปาล์มที่นายปลื้ม ยุ้งกระโทก-บ้านท่านา หมู่ที่ 23 บ้านท่านา 7
  8 มี.ค. 2562    ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด (ถนนสาย หมู่ที่ 24 บ้านลานไผ่(ซอยต้นตาล)-สะพานท่าลอก-แยกสำนักสงฆ์บ้านลานไผ่) หมู่ที่ 24 บ้านลานไผ่ 181
  8 มี.ค. 2562    ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรัง สายซอยบ้านนายจันทร์แสง สะอาดรัมย์ หมู่ที่ 17 บ้านคลองสำราญ 9
  8 มี.ค. 2562    ราคากลาง โครงการขุดสระน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตร(ที่ดินนางเลี่ยม แก้วสากล) หมู่ที่ 11 บ้านโปร่งเกตุ 9
  8 มี.ค. 2562    ราคากลาง โครงการขุดสระน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตร(ที่ดินนางสมคิด สุขสุทธิ์) หมู่ที่ 16 บ้านสองสีเจริญ 9
  8 มี.ค. 2562    ราคากลาง โครงการขุดสระน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตร(ที่ดินนางสาวธมลวรรณ นิลชำนาญ) หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน 8

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 312658 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน