E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 
  ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า     การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด (ชนิดถุง) ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ระหว่างวันที่ 1 - 8 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      
 
 


อบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 2567...

ประชุมพนักงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567...

กิจกรรมจิตอาสา ...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า มอบสิ่งของ , ถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือผู้ประสพอัคคีภัย (เบื้องต้น)...


อบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 2567...

ประชุมพนักงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567...

กิจกรรมจิตอาสา ...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า มอบสิ่งของ , ถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือผู้ประสพอัคคีภัย (เบื้องต้น)...

คณะผู้บริหารและประธานสภาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.หนองหว้า มอบสิ่งของ , ถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือผู้ประสพอัคคีภัย (เบื้องต้น)...

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เข้าร่วมโครงการ Kick off การดำเนินงาน “5 ดีเขาฉกรรจ์ เมืองน่าอยู่ แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ คุณภาพชีวิตยั่งยืน”...

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ 2567...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าสมันสามัญ สมัยที่4/2566 ครั้งที่1...
 
 
7 ก.พ. 2567 ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567
6 ก.พ. 2567 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านอื่น ๆ (อัคคีภัย)
2 ม.ค. 2567 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
28 ธ.ค. 2566 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหา...
28 ธ.ค. 2566 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหา...
28 ก.พ. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด (ชนิดถุง) ...
28 ก.พ. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด (ชนิดถุง) ...
27 ก.พ. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอ...
27 ก.พ. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสวัสดิการสังคม จำ...
21 ก.พ. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกชิ้นส่วน พร้อมติด...
29 พ.ย. 2566 ราคากลาง ปรับปรุงอาคารกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
28 พ.ย. 2566 ราคากลาง ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
20 ก.ย. 2566 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านโคกข้...
20 ก.ย. 2566 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านซับมะ...
20 ก.ย. 2566 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 26 บ้านเนิน...
Loading...
 
 
ประกาศ​ เรื่อง​ สุจริต​ โปร่งใส​ อบต.หนองหว้าใสสะอาด​ 2566 (No.Gift.​ Policy)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าประกาศ เจตจำนง
โครงการฝึกทบทวน อปพร.หนองหว้า
ร่วมปลูกป่ากันท่านผู้ว่าฯ สระแก้ว

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4029940 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน