E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 
  ประชาสัมพันธ์ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2567     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย      
 
 


กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 5...

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า หลักสูตร คุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ...

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567...


กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 5...

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า หลักสูตร คุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ...

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567...

“ปั่นเยี่ยม ปันสุข Season 2” ม.20, ม.22, ม.26...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ...

“ปั่นเยี่ยม ปันสุข Season 2” ม.1, ม.2, ม.14...

โครงการบริหารจัดการขยะครัวเรือนประจำปีงบประมาณ 2567 ...
 
 
16 ก.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งค...
12 ก.ค. 2567 เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันด...
4 ก.ค. 2567 แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น และออกให้บริการจั...
28 มิ.ย. 2567 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็...
27 มิ.ย. 2567 เรื่อง ขอขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า...
15 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาด...
11 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานบันทึกข้...
11 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน...
11 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นเทียนพร้อมขาตั้ง สำหรับโครงการถวายเท...
10 ก.ค. 2567 เผยแพร่สัญญาโครงการ ก่อสร้างจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพร...
12 มิ.ย. 2567 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองก...
12 มิ.ย. 2567 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคลองธ...
12 มิ.ย. 2567 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโปร่...
12 มิ.ย. 2567 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านคลอง...
12 มิ.ย. 2567 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านวังส...
Loading...
 
 
ประกาศ​ เรื่อง​ สุจริต​ โปร่งใส​ อบต.หนองหว้าใสสะอาด​ 2566 (No.Gift.​ Policy)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าประกาศ เจตจำนง
โครงการฝึกทบทวน อปพร.หนองหว้า
ร่วมปลูกป่ากันท่านผู้ว่าฯ สระแก้ว

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4080565 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน