E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2567     ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)      
 
 


ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่2/2567...

ครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ...

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า...


ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่2/2567...

ครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ...

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า...

ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย...

ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านผู้ประสบเหตุวาตภัย...

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาตาม โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ...

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1/2567 ครั้งที่ 1...
 
 
9 พ.ค. 2567 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็...
29 เม.ย. 2567 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป...
19 เม.ย. 2567 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองหว้า
19 เม.ย. 2567 งานสาธารณสุข อบต.หนองหว้า
4 เม.ย. 2567 ประกาศ อบต.หนองหว้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนัก...
15 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์...
13 พ.ค. 2567 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2567
8 พ.ค. 2567 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถ รับ-ส่ง ไปโรงพยาบาลสุรสิงหนาท ตามโ...
8 พ.ค. 2567 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ก...
1 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลและป...
29 พ.ย. 2566 ราคากลาง ปรับปรุงอาคารกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
28 พ.ย. 2566 ราคากลาง ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
20 ก.ย. 2566 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านโคกข้...
20 ก.ย. 2566 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านซับมะ...
20 ก.ย. 2566 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 26 บ้านเนิน...
Loading...
 
 
ประกาศ​ เรื่อง​ สุจริต​ โปร่งใส​ อบต.หนองหว้าใสสะอาด​ 2566 (No.Gift.​ Policy)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าประกาศ เจตจำนง
โครงการฝึกทบทวน อปพร.หนองหว้า
ร่วมปลูกป่ากันท่านผู้ว่าฯ สระแก้ว

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4058914 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน