E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการบริหารจัดการขยะเปียก (ขยะอินทรีย์) ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๙๐๓๗ สระแก้ว โดย วิธีเฉพาะเจาะจง     เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๗๕๖๖ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      
 
 


กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567...

“ปั่นเยี่ยม ปันสุข Season 2” ม.20, ม.22, ม.26...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ...

“ปั่นเยี่ยม ปันสุข Season 2” ม.1, ม.2, ม.14...


กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567...

“ปั่นเยี่ยม ปันสุข Season 2” ม.20, ม.22, ม.26...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ...

“ปั่นเยี่ยม ปันสุข Season 2” ม.1, ม.2, ม.14...

โครงการบริหารจัดการขยะครัวเรือนประจำปีงบประมาณ 2567 ...

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการทั่วไปฯ...

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่2/2567...

ครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...
 
 
10 มิ.ย. 2567 ประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เขตเลือก...
29 พ.ค. 2567 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 7
29 พ.ค. 2567 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององ...
23 พ.ค. 2567 ขอประชาสัมพันธ์ เรียนฟรี มีสวัสดิการ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงา...
15 พ.ค. 2567 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 6
13 มิ.ย. 2567 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการบริหารจัดการขย...
11 มิ.ย. 2567 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบี...
11 มิ.ย. 2567 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเ...
11 มิ.ย. 2567 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรร...
11 มิ.ย. 2567 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ - ส่ง ผู้ป่วยไปสถาบันเด็ก...
29 พ.ย. 2566 ราคากลาง ปรับปรุงอาคารกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
28 พ.ย. 2566 ราคากลาง ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
20 ก.ย. 2566 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านโคกข้...
20 ก.ย. 2566 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านซับมะ...
20 ก.ย. 2566 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 26 บ้านเนิน...
Loading...
 
 
ประกาศ​ เรื่อง​ สุจริต​ โปร่งใส​ อบต.หนองหว้าใสสะอาด​ 2566 (No.Gift.​ Policy)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าประกาศ เจตจำนง
โครงการฝึกทบทวน อปพร.หนองหว้า
ร่วมปลูกป่ากันท่านผู้ว่าฯ สระแก้ว

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4067384 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน