E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 มี.ค. 2562    ราคากลาง โครงการเกรดปรับถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26 และหมู่ที่ 27 274
  11 มี.ค. 2562    ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (กลุ่มหนองสามขา) บ้านธารนพเก้า 250
  11 มี.ค. 2562    ราคากลาง โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 กลุ่มหนองข่าและกลุ่มคลองสำราญ หมู่ที่ 4 บ้านคลองธรรมชาติ หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ปากดง 418
  8 มี.ค. 2562    ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรัง สายแยกสวนปาล์มที่นายปลื้ม ยุ้งกระโทก-บ้านท่านา หมู่ที่ 23 บ้านท่านา 291
  8 มี.ค. 2562    ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด (ถนนสาย หมู่ที่ 24 บ้านลานไผ่(ซอยต้นตาล)-สะพานท่าลอก-แยกสำนักสงฆ์บ้านลานไผ่) หมู่ที่ 24 บ้านลานไผ่ 557
  8 มี.ค. 2562    ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรัง สายซอยบ้านนายจันทร์แสง สะอาดรัมย์ หมู่ที่ 17 บ้านคลองสำราญ 253
  8 มี.ค. 2562    ราคากลาง โครงการขุดสระน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตร(ที่ดินนางเลี่ยม แก้วสากล) หมู่ที่ 11 บ้านโปร่งเกตุ 254
  8 มี.ค. 2562    ราคากลาง โครงการขุดสระน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตร(ที่ดินนางสมคิด สุขสุทธิ์) หมู่ที่ 16 บ้านสองสีเจริญ 267
  8 มี.ค. 2562    ราคากลาง โครงการขุดสระน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตร(ที่ดินนางสาวธมลวรรณ นิลชำนาญ) หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน 336
  8 มี.ค. 2562    ราคากลาง โครงการขุดสระน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตร(ที่ดินนายสำเริง ปั่นพรมราช) หมู่ที่ 16 บ้านสองสีเจริญ 9

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4058913 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน