E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ข้อมูลสถิติ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  12 ต.ค. 2566    รายงานข้อมูลสถิติร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปี 2566 12
  12 ต.ค. 2566    รายงานข้อมูลสถิติร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปี 2566 (รายเดือน) 6
  8 ต.ค. 2566    รายงานข้อมูลสถิติบริการประชาชน 11
  8 ต.ค. 2566    รายงานข้อมูลสถิติบริการประชาชน รอบ2 เมษายน - กันยายน 2566 14
  8 ต.ค. 2566    รายงานข้อมูลสถิติบริการผ่านช่องทาง e-service ประจำปีงบประมาณ 2566 15
  2 ต.ค. 2566    รายงานข้อมูลสถิติบริการณจุดบริการ walk - in ปีงบประมาณ 2566 17
  8 ก.ย. 2566    รายงานข้อมูลสถิติบริการประชาชน 12
  7 ส.ค. 2566    รายงานข้อมูลสถิติบริการประชาชน 8
  3 ก.ค. 2566    รายงานข้อมูลสถิติบริการประชาชน 9
  6 มิ.ย. 2566    รายงานข้อมูลสถิติบริการประชาชน 6

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4067373 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน