E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ข้อมูลสถิติ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 เม.ย. 2566    รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ระยะเวลา 6 เดือนแรกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 49
  3 เม.ย. 2566    การรายงาน ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 49
  19 ม.ค. 2566    คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ 50
  3 ต.ค. 2565    การรายงาน ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 42
  8 เม.ย. 2565    รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2565 159
  7 เม.ย. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ ประจำปี 2565 139
  6 เม.ย. 2565    รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รอบที่ 2 (เมษายน 2565 - กันยายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 40
  3 มี.ค. 2565    รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 138
  8 ก.พ. 2565    รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2565 181
  14 ม.ค. 2565    รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 139

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4029921 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน