E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  24 มี.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 90
  15 ก.พ. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 1/2566 78
  23 ธ.ค. 2565    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 67
  24 มิ.ย. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 165
  10 ก.พ. 2565    รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1/65 139
  17 มิ.ย. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 259
  15 ก.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ปี 2563 37
  31 ต.ค. 2562    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 289
  5 ส.ค. 2562    แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 263
  2 ต.ค. 2560    แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี อบต.หนองหว้า 297
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4029989 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน