E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 รายงานพัสดุ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 พ.ย. 2566    รายงานการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ 2566 20
  25 ต.ค. 2566    รายงานการตรวจสอบพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ 2566 38
  11 พ.ย. 2565    รายงานการตรวจสอบพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ 2565 60
  10 พ.ย. 2565    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2565 72
  31 ต.ค. 2565    รายงานการตรวจสอบพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ 2565 79
  20 ธ.ค. 2564    ประกาศ รายงานการตรวจสอบพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำปี 2564 214
  16 พ.ย. 2564    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2564 140
  16 พ.ย. 2563    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 219
  2 ต.ค. 2562    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 219
  28 ธ.ค. 2561    ประกาศ รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 223

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4029959 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน