E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ประกาศอื่นๆ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 มี.ค. 2567    ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า 0
  16 ก.พ. 2567    ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 4 6
  7 ก.พ. 2567    ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 2
  1 ก.พ. 2567    ประกาศ การแก้ใขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 10
  24 ม.ค. 2567    ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า 192
  28 ธ.ค. 2566    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธ์รับเบี้ยคนพิการ อบต.หนองหว้า ประจำปีงบประมาณ 2567 15
  7 พ.ย. 2566    ประกาศ อบต.หนองหว้า เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิคสำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า 19
  3 พ.ย. 2566    ประกาศ อบต.หนองหว้า เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.หนองหว้า 39
  31 พ.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีผู้มีรายได้น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 54
  9 พ.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 45

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4030023 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน