E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 เม.ย. 2567    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต (2566-2570) ประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566- มีนาคม 2567) 13
  3 เม.ย. 2567    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า 9
  12 ต.ค. 2566    รายงานผลการเำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าประจำปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) 12
  10 ต.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 10
  3 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) 67
  3 ต.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 52
  27 ก.ย. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 140
  29 เม.ย. 2565    ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง 59
  12 เม.ย. 2565    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือนแรก 217
  22 พ.ย. 2564    ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปี 2564 รอบที่ 2 (1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64) 230

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4067369 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน