E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองหว้า
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 เม.ย. 2567    การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน ปี2567 18
  2 ต.ค. 2566    การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 14
  2 ต.ค. 2566    การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 5
  4 เม.ย. 2566    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 55
  20 ก.พ. 2566    รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 56
  3 ต.ค. 2565    แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า 109
  30 ก.ย. 2565    บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 67
  27 พ.ค. 2565    ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ 149
  4 เม.ย. 2565    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 152
  18 ก.พ. 2565    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565 147

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4067368 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน