E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

     
 

 

 
นายณัฐชา   มุลา
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
  037-561985  

 

 

 

 

 

ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.   โทร.

 

 

 

 

 

 

 
  ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง  

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4058920 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน