E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 พ.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
  13 พ.ค. 2567    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2567 6
  8 พ.ค. 2567    ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถ รับ-ส่ง ไปโรงพยาบาลสุรสิงหนาท ตามโครงการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงตำบลหนองหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
  8 พ.ค. 2567    เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง1335 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
  1 พ.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลและปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
  1 พ.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
  1 พ.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
  30 เม.ย. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจริญ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
  30 เม.ย. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
  30 เม.ย. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารนพเก้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4058916 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน