E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 ก.พ. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด (ชนิดถุง) ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ระหว่างวันที่ 1 - 8 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
  28 ก.พ. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด (ชนิดถุง) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า จำนวน 6 แห่ง ระหว่างวันที่ 1 - 8 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
  27 ก.พ. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) Kyocera รุ่น TKSKalfa 5004i จำนวน 2 ตลับของ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
  27 ก.พ. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสวัสดิการสังคม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
  21 ก.พ. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกชิ้นส่วน พร้อมติดตั้งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารนพเก้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
  19 ก.พ. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟฟ้า จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
  14 ก.พ. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
  13 ก.พ. 2567    เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า โดยววิธีเฉพาะเจาะจง 3
  5 ก.พ. 2567    ประกาศผู้ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ -๗๙๖๘ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
  5 ก.พ. 2567    ประกาศผู้ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๓๙ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4029996 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน