E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 ก.พ. 2567    ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 12
  6 ก.พ. 2567    เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านอื่น ๆ (อัคคีภัย) 1
  2 ม.ค. 2567    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 13
  28 ธ.ค. 2566    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) 15
  28 ธ.ค. 2566    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 13
  28 ธ.ค. 2566    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) 13
  28 ธ.ค. 2566    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 10
  4 ธ.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 19
  24 พ.ย. 2566    ประกาศ อบต.หนองหว้า เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.หนองหว้า 44
  24 พ.ย. 2566    การใช้สัญญาณมือเพื่อขอความช่วยเหลือ 20

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4030007 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน