E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 รายงานด้านจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 พ.ย. 2566    ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสรา้ง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 16
  3 ต.ค. 2566    โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นและออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำปี 2567 12
  3 ต.ค. 2566    รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 13
  2 ต.ค. 2566    แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 13
  25 เม.ย. 2566    หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ิดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2566 55
  31 มี.ค. 2566    ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บ ประจำปี พ.ศ 2566 50
  28 พ.ค. 2564    บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 250
  28 พ.ค. 2564    ประกาศ ภดส.3 รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 236
  24 มี.ค. 2564    ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2564 254
  24 พ.ย. 2563    ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2563 249

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4044531 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน