E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
           

 


 

 
  นางสาวทิวาลัย ภะโว  
 

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

 
   
 

ว่าง

 
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า 

 
 
นางจุฬาลักษณ์    ผาทอง นางสาวทิวาลัย ภะโว นางจุฬาลักษณ์    ผาทอง
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหนัาสำนักปัด รักษาราชการแทน
091-7360288 086-3664596 ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นางสาวชนกานต์ พุฒนอก   นางสาวจิรภัทร ทวยจัด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

061-4042040

089-8311614  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4029913 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน