E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 กองคลัง
           

 


 

 
  นางสาวทิวาลัย  ภะโว  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  

 
ว่าง   ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้   หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

 
ว่าง   ว่าง
นักวิชาการพัสดุ ปก/ชก   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก/ชก

ว่าง ว่าง ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง

 
ว่าง   ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง/ชง   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง/ชง
นางสาวมะลิ     ขันโท นางสาวภัทราวดี ปิ่นเงิน ว่าง
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี ผช.จพง.การเงินและบัญชี

นางสาวชนางค์รัตน์  มานะงาน ว่าง นางสาวภัชรัตณ์  นัยติ๊บ
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ ผช.จพง.การเงินและบัญชี ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4080543 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน