E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. 

นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ”โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ณ บ้านนายสังกา บุตรลา บ้านเลขที่ 416 หมู่ที่ 26 บ้านเนินมะกอก ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
✍️.โดยมี นายณัฐชา มุลา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหว้า  นายสมสัน แก้วหิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,นางสาวทิวาลัย ภะโว ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ผู้แทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒๖ สมาชิกสภา อบต.และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีดังกล่าว.