E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปี 2567


เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 นายณัฐชา  มุลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า  ได้แถลงนโยบาย และประกาศเจตจำนงค์ไม่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า  โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจำนวน 45 คน