E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาตาม โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)


วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.
นายณัฐชา มุลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาตาม
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ณ โรงเรียนบ้านซับมะนาว