E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านผู้ประสบเหตุวาตภัย


วันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น.
นายณัฐชา มุลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า พร้อมด้วยประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.หนองหว้า ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านผู้ประสบเหตุวาตภัย ราย นางบุญรอด แข็งขัน บ้านเลขที่ 177/1 หมู่ 2 บ้านโคกข้าวเหนียว ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว