E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย


วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.
กาชาดจังหวัดสระแก้ว นายสมใจ พุทธเสนา นายอำเภอเขาฉกรรจ์ นายณัฐชา มุลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า พร้อมด้วยประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้นำชุมชน อพม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเจริญ และเจ้าหน้าที่ อบต.หนองหว้า ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ราย นางสาวสมสวย บุญพันธ์ บ้านเลขที่ 83 หมู่ 1 บ้านคลองเจริญ ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ดังนี้
1.กาชาดจังหวัดสระแก้ว มอบสิ่งของ และเงินช่วยเหลือ 10,000 บาท
2.กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลหนองหว้า มอบเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท