E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมจิตอาสา


วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าพร้อมด้วยผู้นำชุมชน สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ อบต. ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาดิน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำธนาคารน้ำ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านเขาดิน หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน โดยมีนางสาวทิวาลัย ภะโว ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เป็นประธาน