E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ 2567


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าจัดโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศาลา SML บ้านธารนพเก้า ม.6 โดยมี นายศักดิ์ชัย จงปลูกกลาง เป็นประธานเปิดโคงการ วันที่ 21 ธันวาคม 2566