E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เข้าร่วมโครงการ Kick off การดำเนินงาน “5 ดีเขาฉกรรจ์ เมืองน่าอยู่ แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ คุณภาพชีวิตยั่งยืน”


วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น.
นายศักดิ์ชัย จงปลูกกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เข้าร่วมโครงการ Kick off การดำเนินงาน “5 ดีเขาฉกรรจ์ เมืองน่าอยู่ แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ คุณภาพชีวิตยั่งยืน” โดยมีนายธราพงษ์ กับโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี