E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เข้าร่วมรับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายศักดิ์ชัย จงปลูกกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เข้าร่วมรับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับผ่านดีเยี่ยม จากนายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้่น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว