E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า นำโดยท่านนายกศักดิ์ชัย  จงปลูกกลาง  จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า  ประจำปี 2566  ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2566  ณ อาคารเอนกประสงค์องการบริหารส่วนตำบลหนองหว้า