E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ตั้งศูนย์บริการประชาชนหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.65 -4 ม.ค. 66


นายศักดิ์ชัย จงปลูกกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า มีคำสั่งตั้งศูนย์บริการประชาชนหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.65 -4 ม.ค. 66 เพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามอำนาจหน้าที่