E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำเดือน ธันวาคม 2565


วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ได้มีการประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เพื่อแจ้งข่าวสารของทางราชการ ในเรื่องต่างๆให้กับพนักงาน ลูกจ้าง ทราบ และมีการมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงาน สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ติดตามงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล