E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ประกาศเชิญชวน

ประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซี.ซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ตู้บรรจุฝอยมีขนาดของตู้ไม่ต่ำกว่าฯ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
    รายละเอียดข่าว :

ประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซี.ซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ตู้บรรจุฝอยมีขนาดของตู้ไม่ต่ำกว่าฯ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน

    เอกสารประกอบ : ประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซี.ซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ตู้บรรจุฝอยมีขนาดของตู้ไม่ต่ำกว่าฯ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มี.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4029926 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน