E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
    รายละเอียดข่าว :
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่มายืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 จำนวน 27 ราย
#กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า โทร 0 3756 1985
อาจเป็นรูปภาพของ พิมพ์เขียว และ ข้อความ

 อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ลำดับ ชือ สกุล ที่อยู่ของผู้สูงอายุ บ้านเลขที่ หมู่ที่ 25 นายเสริม 26 นางอุไร 27 นายวิชัย อายุ( วัน-เดือน ของผู้สูงอายุ วัน เดือน 2508 หมายเหดุ ได้รับเบี้ยยังชีพ มูลหล้า จิระเนตร จันดี วัน 116 เดือน 58 10 199 2507 12 59 10 2568 2568 ม.ค. 2508 58 10 รมู้มีสทธรับเงินเปี้ยังชีผ้สูงายุ จำนวนทั้งสิ้น 2568 ราย ลงื่อผู้รับรองความถูกต้อง (นายศักดิ์ชัย จงปลูกกลาง) ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า วันที่28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 หมายเหตุ สำหรับคนเกิด ระหว่าง กันยายน 2507 1กันยายน 2508"

    เอกสารประกอบ : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4029928 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน