E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม)
    รายละเอียดข่าว :
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) กรณีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได ประจำเดือน มกราคม 2567 จำนวน 92 ราย
#กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า โทร 0 3756 1985
อาจเป็นรูปภาพของ พิมพ์เขียว และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ พิมพ์เขียว และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ พิมพ์เขียว และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ต้นขั้วตั๋ว, พิมพ์เขียว และ ข้อความ
    เอกสารประกอบ : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม)
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4029963 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน