E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
    รายละเอียดข่าว :
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 16-28 ธันวาคม 2566) เป็นผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หากมีผู้คัดค้านขอให้แจ้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ภายใน 15 วัน
#กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า โทร 0 3756 1985
อาจเป็นภาพวาดรูป ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ พิมพ์เขียว และ ข้อความ
    เอกสารประกอบ : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4029997 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน