E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ประกาศอื่นๆ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า สมัยสามัญ สมัยแรก/2566 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
    รายละเอียดข่าว :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าจะเปิด ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

สมัยสามัญ  สมัยแรก/2566

ครั้งที่  1

วันจันทร์ที่   6   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2566   เวลา 09.00 น.

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

    เอกสารประกอบ : ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า สมัยสามัญ สมัยแรก/2566 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4012891 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน