E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


วันที่ 11 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ได้เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)