E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


อบรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งท้อง ปี 2564


วันที่ 21 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ได้จัดอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นและระเบียบวิธีการหาเสียงการเลือกตั้งท้องถิ่น ให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า โดยมี กกต. จังหวัดสระแก้ว เป็นวิทายากร ในการบรรยายให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น