E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ปลัดจังหวัดสระแก้ว มอบบ้าน 10 บาท 10 หลัง


วัน อาทิตย์ ที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 11.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า นำโดยท่านนายกวีระ ฮวดเฮง ท่านรองนายก อบต.หนองหว้า ท่านปลัด อบต.หนองหว้า หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับท่านปลัดจังหวัดสระแก้ว นายวัลลภ ประวัติวงค์  ได้เเดินทางมามอบบ้าน 10 บาท 10 หลัง ให้กับผู้ยากไร้ ม.26  บ้านเนินมะกอก ตำบลหนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว