E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า บริการประชาชน รับส่งผุู้ติดเชื้อโควิด - 19 ส่ง รพ.สนาม


วันที่ 2 ก.ค. 64 เวลา 17.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าออกบริการประชาชน รับส่งผู้ติดเชื้อ โควิด - 19 ไปที่โรงพบาบาลสนาม อ.วัฒนานคร จำนวน 4 ราย